Immateriële activiteiten: 

Naast de materiele inzet is er ook aandacht op immaterieel gebied. Dit gebeurt in de vorm van ondersteuning en begeleiding indien er binnen maatschappelijke organisaties problemen zijn.

Wij maken o.a. gebruik van de rijke ervaring van onze leden op bestuurlijk en beleidsmatig niveau.

Voorbeelden hiervan zijn

Ome Joops Tour

Het Familiekamp ‘Geitenkamp’,  

Speels Collectief,

Tok Hok,

't Broek Omhoog,   

Labjassen voor het Watermuseum

 

BENEFIETCONCERT.

Eenmaal per jaar organiseren wij een benefietconcert, waarvan de opbrengst wordt gedoneerd aan de  Stichting Jeugdfonds Cultuur. Het bedrag wordt  geoormerkt voor een door de club gekozen doel.  

Kaartverkoop via lionsbenefietconcert@gmail.com

 

HERFSTTINTENTOCHT.

In het najaar organiseren we een herfsttinten tocht voor alleenstaande ouderen samen met de Zonnebloem. Na afloop eten we gezamenlijk een pannenkoek.