Historie: 

Oprichter van de Lions Club Arnhem Mr. J.W.F. Donath 1899-1961 

De Lionsclub Arnhem is opgericht en gecharterd in 1956 als 6e Lionsclub in Nederland 

Als Pete club fungeerde LC Leiden -Noordwijk. 

De Lions club Arnhem is de Pete club van: 

LC Krefeld 1956                   LC Nijmegen 1972 

LC Het Gooi 1958                LC Arnhem Arentheem 1980 

LC Osnabrück 1959            LC Arnhem Arenacum 1994 

LC Apeldoorn 1959             LC Arnhem Centraal 2010 

LC Doetinchem 1960          LC Kwartier van Arnhem 2015

 

Met LC Krefeld hebben we sinds de oprichting in 1956 een jumelage.

Dat betekent dat de clubs een bijzondere binding hebben en elkaar met regelmaat bezoeken.

Ook zijn afvaardigingen aanwezig bij bijzondere gelegenheden, festiviteiten of activiteiten.

 

Doorstart sinds 2009 van de Lionsclub Arnhem 

 

Terugblik vanaf 2020 

Jarenlang had onze club ongeveer 35 leden. Vooral in de jaren negentig werd er veel aan ledenwerving gedaan en voordat we het zelf goed in de gaten hadden, hadden we in ons vijftigste clubjaar 55 leden. Een resultaat om trots op te zijn. Althans zo leek het. Maar het ging bijna mis, er ontstond een steeds grotere kloof tussen de jongere en oudere leden. We discussieerden nog wel maar langs elkaar heen. Deze tweedeling hebben we niet kunnen oplossen. 

Het toenmalige bestuur (bestaande uit jongeren) kwam in 2009 met het voorstel dat de ouderen (65+) een past Lionsclub op zouden richten en dat de werkenden door zouden gaan als LCA. Een kleine commissie van 3 leden kwam tot een andere oplossing omdat de oudere leden absoluut actief Lion wilden blijven, In overleg met de districtsgouverneur werd het plan uitgewerkt tot het oprichten van een nieuwe club voor de ‘jongeren’. De LCA werd een seniorenclub. Deze oplossing werd algemeen gedragen en in alle harmonie werd de LCA sponsor van LC Arnhem Centraal. 

In een emotionele, maar zeker ook een stijlvolle avondbijeenkomst sprak elk lid uit bij welke club hij wilde behoren. Het resultaat daarvan was: 27 leden kozen voor Arnhem en 18 leden kozen voor Arnhem Centraal. Tien leden van de club namen afscheid van de Lionsorganisatie. Het resultaat in 2019 is de Lions club Arnhem Centraal met 22 leden ( waarvan nog twee oorspronkelijke) en Lions club Arnhem met 34 leden. 

Achteraf bekeken is het dus een geslaagde operatie gebleken. 

Was het dramatisch? Ja! Was het de moeite en soms het verdriet waard? Ja! Het moest zo, het kon niet anders. 

Wat blijkt nu in 2020? Vooral de eerste vijf jaren waren we bezig met de “wederopbouw” van de club. Het aantrekken van nieuwe leden was een eerste en belangrijke prioriteit. We zijn daarin zeker geslaagd. Op dit moment is het aantal nieuwe en oude leden even groot. En de nieuwe leden vormen de laatste jaren het bestuur en leveren de President. 

We zijn als club in een nieuwe fase aangekomen, nieuwe leden met nieuwe inzichten (binnen het Lionsconcept) nemen het geleidelijk over. Vooral in de twee laatste presidentsjaren is er een merkbare opleving in de discussies van het inhoudelijk waarmaken van één van onze primaire doelstellingen: we serve. Dit is een positieve ontwikkeling.  Wim Dieleman